Welkom op de website van Zorgburo Maatwerk B.V. te Enschede

Wij zijn een HKZ gecertificeerde organisatie die zich inzet voor het welzijn van iedereen die een zorgbehoefte heeft. De werkwijze van Zorgburo Maatwerk B.V. kenmerkt zich door een persoonlijke, betrokken en professionele benadering van cliënten, waarbij het accent vooral ligt op zelfacceptatie. Zorgburo Maatwerk B.V. beschikt over diverse wooneenheden waarbij 24/7 begeleid wonen mogelijk is.

Daarnaast bieden wij ambulante begeleiding in uw eigen vertrouwde omgeving. Wij kunnen hierdoor snel schakelen omdat onze interne lijnen kort zijn waardoor wij direct hulp kunnen bieden. Wij zijn een vraaggerichte organisatie, wat concreet inhoudt dat onze gespecialiseerde medewerkers in hun dagelijks werk goed luisteren naar de vragen en signalen van cliënten en daar hun begeleiding op afstemmen. Hierdoor is de begeleiding continu gewaarborgd en worden andere vormen van begeleiding direct toegepast.

Het geven van maatwerk per individu kenmerkt onze werkwijze. Na een intensieve periode van begeleiding wordt door middel van zorgplannen gewerkt aan de voor de cliënt geformuleerde doelen die gericht zullen zijn om op een zo volwaardig mogelijke manier te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Er zal diverse keren per jaar geëvalueerd worden om doelstellingen bij te werken. Bij Zorgburo Maatwerk B.V. zijn de wensen en behoeften van de cliënten het uitgangspunt.

We hechten samen veel waarde aan uw betrokkenheid bij de hulpverlening. Wij zien u dan ook als een gelijkwaardige partner. Vanzelfsprekend betekent dit niet dat u er alleen voor staat in het maken van afwegingen en/of het nemen van beslissingen aangaande uw zorgverlening. Ons team van medewerkers adviseren en helpen u graag bij het maken van de juiste keuzes.

 

Zorgburo Maatwerk B.V.

Nieuws

Dec 19,2015 / Nieuws
Zorg In Natura (ZIN)

Net zoals afgelopen jaar hebben we ook voor het jaar 2013 productie afspraken gemaakt met Zorgkantoor. Dat betekent dat onze …

Read More
Dec 19,2015 / Nieuws
HKZ keurmerk

Zorgburo Maatwerk voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen die de HKZ (Harmonisering Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) aan de zorg stelt. Jaarlijks …

Read More
Dec 19,2015 / Nieuws
MTO Medewerkers tevredenheidonderzoek

In mei 2012 hebben we een interne medewerkers tevredenheids onderzoek uitgevoerd. Ook de resultaten van dit onderzoek waren erg positief. …

Read More
Dec 19,2015 / Nieuws
WTZi toelating

Zorgburo Maatwerk heeft sinds 1 mei 2011 een WTZi toelating gekregen. Dat betekent dat we een AWBZ erkenning hebben. Meer …

Read More

Contact

Contact met Zorgburo Maatwerk? Dat kan! Vul hiervoor het onderstaande formulier in.

Naam
E-mail
Onderwerp
Je bericht

Waar kun je ons vinden?